Someren – Waterlaat k 91 ong

€ 315.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud

Omschrijving

Raadhuis Makelaars biedt je te koop aan: een in de nieuwbouwwijk "De Groote Hoeven" gelegen, prachtig gelegen bouwkavel, groot 750 m2, eventueel zelfs uit te breiden naar maar liefst 1.000 m2! De kavel ligt tegenover een Wadi-speelveld: een super uitzicht dus.

Ligging bouwkavel:

De bouwkavel is gelegen “in de achtertuin” van Kommerstraat 36, aan de zijde van de Waterlaat, in het bouwplan De Groote Hoeven in de gemeente Someren. De kavel is circa 15 meter breed en circa 50 meter diep. Uitbreiding met een extra 16,5 meter diepte is mogelijk.

Bestemmingsplan:

De gemeente Someren heeft op 11 juli 2023 het bestemmingsplan "Waterlaat en Opper oneven Someren" in ontwerp gebracht. De procedureplanning is dat het bestemmingsplan medio december 2023 vastgesteld wordt door de gemeenteraad en in februari onherroepelijk wordt, waardoor de bouwtitel dan definitief is.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning of een tweekapper (dan samen met een buurperceel; per bouwvlak is namelijk maar één woning toegestaan) met een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter. Een plat dak is niet toegestaan. Via de makelaar of via www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de bestemmingsplanvoorschriften te verkrijgen.

Omgevingsvergunning:

Het aanvragen van een omgevingsvergunning om de bouw van de woning te kunnen laten plaats vinden komt voor rekening en risico van koper.

Circulair bouwen:

De gemeente Someren stelt eisen aan de wijze van bouwen in de wijk De Groote Hoeven. Dat komt met name tot uitdrukking in gasloos, duurzaam bouwen, met regenwateropvang door infiltratie op de eigen kavel. Verder geldt:
• De wens is dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. De gemeente Someren voert actief beleid om al zo veel als het kan circulair te werken en te denken;
• Als u circulair gaat bouwen moet u hiervoor een plan indienen bij de gemeente. U kunt hiervoor het Voorbeeld plan van aanpak circulair bouwen (pdf, 415 kB) gebruiken, zoals op de website van de gemeente Someren te vinden;
• Wilt u weten welke bedrijven Cradle to Cradle (C2C) gecertificeerde materialen aanbieden? Bekijk het inspiratieoverzicht van C2C gecertificeerde materialen (pdf, 130 kB), zoals op de website van de gemeente te vinden.

Biedingenprocedure:

Geïnteresseerden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 30 november 2023 een bod uit te brengen, via het digitale systeem Move, waarvoor de verkopend makelaar je een toegangscode zal verstrekken. Je brengt een bod uit op de kavel groot 750 m2 en eventueel een tweede bod op de kavel van 750 m2 met het extra perceel van 250 m2. Indien je een andere kavelgrootte wenst, kun je dat in je bod ook aangeven.

De biedingen zullen daarna met de eigenaar besproken worden, die de hem best passende aanbieding zal gunnen. Het staat de eigenaar vrij om zonder opgaaf van redenen een bod te weigeren. Uiterlijk 5 december 2023 zullen alle bieders bericht ontvangen van Raadhuis Makelaars.

Algemeen:

- Prachtige ligging tegenover groene speel-wadi;
- Op fietsafstand van het centrum van Someren gelegen;
- Koper dient zelf te onderzoeken aan welke eisen de te bouwen woning dient te voldoen, met name op gebied van circulair bouwen, isolatienormen, gasloos bouwen en dergelijke;
- De bouwkavel wordt kosten koper verkocht: koper dient rekening te houden met een overdrachtsbelastingtarief van 10,4 % over de koopsom en de kosten van de notaris voor de overdracht;
- De kosten voor het splitsen van de kavel komen voor rekening van verkoper;
- Dit aanbod geldt onder de voorwaarde dat de bestemmingsplanprocedure volgens verwachting afgerond wordt en daarmee de bouwtitel definitief;
- Someren is een gezellige gemeente met ruim 20.000 inwoners, met een hoog voorzieningenniveau: winkels, terrassen, overdekt zwembad, scholen (basis- en voortgezet onderwijs), cultuur, verenigingen en uitstekende wegverbindingen naar Eindhoven, Venlo en Weert en de Groote Peel, de Strabrechtse Heide, diverse bosgebieden en een perfecte golfbaan om te recreëren.
- Bezichtigingen uitsluitend via Raadhuis Makelaars na vooraf gemaakte afspraak;
- Van koper wordt een bankgarantie danwel waarborgsom verlangd ter grootte van 10 % van de koopsom, te storten op de derdengeldrekening van de notaris.

Kenmerken

  • Vraagprijs: € 315.000,- k.k.
  • Woningtype: Bouwgrond
  • Perceeloppervlakte: 750 m2
  • Inhoud: 0 m3
  • Garage / Berging: Geen garage

Plattegronden