Someren – Ambachten 7a

€ 25.000,-
Verhuurd

Omschrijving

Raadhuis Makelaars biedt u te huur aan: een op een zichtlocatie in Someren gelegen kantoorruimte/showroom in twee verdiepingen met eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde.

Globale indeling

Het object bestaat uit:

- showroom circa 240 m2 met siergrintvloer, verwarming, verlichting en spiltrap naar verdieping;
- baliekantoor circa 11,9 m2 met deur in zijgevel;
- wasruimte met tegelvloer, roestvrijstalen wasgoot en sanitair bestaande uit doucheruimte en
toilet. Verder c.v.-ruimte met gasgestookte c.v.-ketel. Oppervlakte circa 19, 3 m2;
- kantoor-/showroom op verdieping, groot circa 50,4 m2, met betonvloer met vinyl vloerbedekking
en een systeemplafond met inbouwverlichting;
- kantoortuin circa 79,3 m2, met vloerbedekking, MBI-betonsteen schoonmetselwerkwanden en
een systeemplafond met inbouwverlichting;
- berging circa 17,6 m2

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Someren”, vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 24 januari 2019 geeft de bestemming “bedrijf”.

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijven tot en met ten hoogste categorie 3.1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijven tot en met ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': bedrijven tot en met ten hoogste categorie 4.1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': bedrijven tot en met ten hoogste categorie 4.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
e. het genoemde in a t/m d met uitzondering van:
1. geluidzoneringsplichtige inrichtingen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gezoneerd industrieterrein;
2. zelfstandige kantoren, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
3. risicovolle inrichtingen, uitgezonderd een verkooppunt voor vuurwerk ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - verkooppunt vuurwerk'.
f. internetwinkels en webwinkels;
g. auto gerelateerde bedrijven ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - auto gerelateerde bedrijven';
h. een perifere detailhandelsvestiging ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel perifeer';
i. zelfstandige kantoren uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
j. een museum ter plaatse van de aanduiding 'museum';
k. een autorijschool ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autorijschool';
l. een praktijkruimte voor fysiotherapie uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - fysiotherapie', met dien verstande dat een prakrtijkruimte minimaal 200 m2 bruto vloeroppervlak dient te bedragen;
m. een praktijkruimte voor persoonlijke verzorging uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - persoonlijke verzorging';
n. een vuurwerkverkooppunt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf- verkooppunt vuurwerk;
o. een isolatiematerialenfabriek ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - isolatiematerialenfabriek';
p. vervaardiging van huisdierenvoer ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vervaardiging huisdierenvoer';
q. een tegelshowroom ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - tegelshowroom';
r. een bedrijfsverzamelgebouw ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfsverzamelgebouw';
s. handel in vrachtauto's en de verkoop van overige producten gerelateerd aan de takel- en wegsleepbranche ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - handel- en groothandelsbedrijf';
t. brengvoorzieningen van huishoudelijk afval ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - brengvoorziening huishoudelijk afval';
u. een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
v. een bedrijfswoning, uitsluitend ten behoeve van de huisvesting van één huishouden ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
w. instandhouding van de geluidwerende maatregelen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - voorwaardelijke verplichting 1';
x. ondergeschikte kantoren aan de onder a t/m m bedoelde bedrijven;
y. productiegebonden detailhandel;
z. opslag en uitstalling;
aa. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
bb. parkeervoorzieningen;
cc. tuinen, erven en verhardingen;
dd. groenvoorzieningen;
ee. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Huurcontract

Uitgangspunt is een huurcontract van 5 jaren met 5 optiejaren, model ROZ. Afwijkende huurtermijnen zijn bespreekbaar. Huurprijs per maand vooruit te betalen en waarborgsom drie maandhuren inclusief btw.

Algemeen

- Modern pand met goede uitstraling op behoorlijke zichtlocatie;
- Ruime parkeergelegenheid;
- Verhuur behoeft altijd uitdrukkelijke goedkeuring door verhuurder;
- Uw bedrijf heten we graag welkom!

Kenmerken

  • Vraagprijs: € 25.000,- k.k.
  • Bouwjaar: 2003
  • Isolatievoorzieningen: Volledig geïsoleerd

Plattegronden

Locatie