Is uw glas wel verzekerd?

Glas in uw woning kan op verschillende manieren verzekerd zijn. Omdat de ramen onderdeel zijn van uw woning, ligt het voor de hand dat glasschade onder de opstalverzekering valt. Vaak is dat ook zo, maar niet altijd. En de inboedelverzekering? Die kán een dekking bieden voor glasschade, maar meestal is dat niet standaard. Check uw [...]

2018-02-21T11:21:00+01:00 21 februari 2018|

Bereid u voor op de Brexit

De EU en het VK zijn nog volop in gesprek over wat de gevolgen zijn van de uittreding voor de eindafrekening, de rechten van burgers en de Iers – Noord-Ierse grens. Er is daarover in december 2017 een principeakkoord bereikt, maar de afspraken zijn nog lang niet rond. Verder moet besproken worden hoe de toekomstige [...]

2018-02-20T09:24:00+01:00 20 februari 2018|

Btw-plicht agrariërs ook van invloed op verzekeringen

Dat de landbouwregeling verdwenen is, heeft tot gevolg dat u als agrariër btw-plichtig bent. Waar u voorheen over uw goederen en diensten geen btw hoefde af te dragen, moet dat nu wel. Daartegenover staat dat u nu bij de aanschaf van goederen en diensten de btw kunt terugvragen. Verzekerd bedrag kan omlaag Wat heeft deze [...]

2018-02-20T09:18:00+01:00 20 februari 2018|

Kansen voor starters op de woningmarkt

Een eigen huis blijft voor veel huurders een diepgekoesterde wens. Belangrijkst argumenten: gelijkblijvende hypotheeklasten, geleidelijke waardevermeerdering van de woning en de vrijheid om het huis naar eigen inzichten te verbouwen. Door de huidige lage hypotheekrente zou ook u als starter zich een koopwoning moeten kunnen veroorloven. Maar het aanbod van geschikte woningen krimpt en de [...]

2018-02-14T09:20:00+01:00 14 februari 2018|

WOZ-waarde stijgt hard. De voor- en nadelen op een rij

De WOZ-waarde geeft aan hoe hoog de gemeente uw woningwaarde inschat. Het gaat dan om de waarde op 1 januari van het jaar ervoor. De WOZ-waarde die op de nieuwe aanslag staat, is dus de geschatte woningwaarde van 1 januari 2017. De schatting komt tot stand door uw woning te vergelijken met zogenaamde referentiewoningen: verkochte [...]

2018-02-13T11:36:00+01:00 13 februari 2018|

Erfbelasting voorkomen met kruislingse ORV

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is vaak een goede maatregel om financiële zekerheid te creëren voor het geval een van u overlijdt. De achtergebleven partner krijgt dan een uitkering ineens om inkomsten aan te vullen of om de hypotheek af te lossen. Maar er blijft heel wat minder van die uitkering over als de fiscus er erfbelasting [...]

2018-02-06T11:14:00+01:00 6 februari 2018|

Btw en zonnepanelen, hoe zat dat ook alweer?

Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal kunt u veel profijt hebben van zonnepanelen. Het rendement zou zelfs 6% bedragen, heel wat meer dan de rente op uw huidige spaarrekening. Hoe hoog de kosten en de baten precies zijn, hangt af van het aantal zonnepanelen en uw stroomverbruik. Met een set van 10 zonnepanelen wordt gemiddeld 470 euro [...]

2018-02-06T10:49:00+01:00 6 februari 2018|

Btw-plicht agrariërs ook van invloed op verzekeringen

Dat de landbouwregeling verdwenen is, heeft tot gevolg dat u als agrariër btw-plichtig bent. Waar u voorheen over uw goederen en diensten geen btw hoefde af te dragen, moet dat nu wel. Daartegenover staat dat u nu bij de aanschaf van goederen en diensten de btw kunt terugvragen. Verzekerd bedrag kan omlaag Wat heeft deze [...]

2018-01-31T10:08:00+01:00 31 januari 2018|

Arbeidsongeschiktheid verzekeren, maar hoe?

Slechts 35% van de zelfstandigen met personeel is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Bij zelfstandigen zonder personeel is dat nog minder, iets meer dan een kwart. Hier lijkt een groot inkomensrisico te bestaan. Geen wonder dat steeds weer de discussie oplaait of ondernemers niet gewoon verplicht moeten worden zich te verzekeren. Toch ligt dat nogal ingewikkeld. Waarom [...]

2018-01-23T10:45:00+01:00 23 januari 2018|

Veranderingen in uw bedrijf? Check uw verzekeringen

Uw schadeverzekeringen moeten afgestemd zijn op uw risico's. Om te voorkomen dat er bij bedrijfsveranderingen hiaten in de dekking ontstaan, checken wij of uw polissen ook eventuele nieuwe risico's verzekeren. Waar moet u aan denken? Andere activiteiten Als er door veranderingen in uw bedrijf nieuwe activiteiten plaatsvinden, willen wij graag uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven inzien. [...]

2018-01-22T10:18:00+01:00 22 januari 2018|